Menu

U kunt uw huisdier voor de meest voorkomende operaties aan onze zorg en expertise toevertrouwen. Tijdens de narcose houden we onze patiënten met behulp van moderne bewakingsapparatuur voortdurend in de gaten om de operatie zo veilig mogelijk te laten verlopen.

Voorbeelden van operaties die wij veel uitvoeren zijn:

 • Castraties en sterilisaties
 • Verwijderen van in- en uitwendige tumoren
 • Operaties aan inwendige organen zoals blaas, milt en darmen
 • Orthopedische operaties
 • Ooglidcorrecties (ectropion/entropion)
 • Liesbreuken en navelbreuken

operaties | castraties

Castraties

Rond castraties bestaan meerdere misverstanden. Een daarvan is dat alleen reuen gecastreerd worden, maar dat is niet het geval. Ook teefjes waar de baarmoeder en eileider verwijderd worden, worden gecastreerd. Daarnaast zou het voorkomen van voortplanting de enige reden zijn voor castratie van reu of teef. Ook dat is niet het geval.

Teef

Wij adviseren om een teef waar niet mee gefokt zal worden op een leeftijd van 6-7 maanden (voor grote honden iets ouder) te laten castreren. Zo verkleinen we het risico op meerdere, soms ernstige aandoeningen:

 • Melkkliertumoren: elke loopsheid die de teef meemaakt vergroot het risico op melkkliertumoren op latere leeftijd.
 • Baarmoederontsteking: veel niet gecastreerde teefjes ontwikkelen op latere leeftijd een baarmoederontsteking. De baarmoeder moet dan alsnog operatief verwijderd worden wat bij een zieke, oudere hond extra risico’s met zich meebrengt.
 • Suikerziekte: een niet gecastreerde teef heeft een hoger risico op het krijgen van suikerziekte.
 • Schijnzwangerschap: een natuurlijke reactie op de hormooncyclus waarbij de hond zich zwanger en soms bijzonder moeizaam gaat gedragen.
Uiteraard zijn er ook nadelen, maar deze wegen in onze ogen zelden op tegen de voordelen van castratie.

Reu

Er zijn - naast het onvruchtbaar maken - nog andere, goede redenen om een reu te laten castreren.

 • Gedrag: niet gecastreerde reuen kunnen zich bijzonder hinderlijk gedragen, niet in de laatste plaats door te proberen schoenen, benen en soms zelfs kinderen te dekken. Gecastreerde reuen zijn rustiger en lopen minder weg om loopse teefjes te zoeken. Er is echter geen garantie dat bepaald gedrag volledig verdwijnt.
 • Voorhuidontsteking: niet gecastreerde reuen krijgen vroeg of laat een voorhuidontsteking. Meestal zijn spoelvloeistof en antibiotica niet afdoende en kan de reu beter gecastreerd worden.
 • Prostaatproblemen: een oudere reu die moeite krijgt met plassen of poepen heeft naar alle waarschijnlijkheid een vergrote prostaat. Wanneer de vergroting het gevolg is van een goedaardige aandoening zal de prostaat na castratie slinken.